Logo

Camera hội nghị Huddly GO View Site

Huddly GO được thiết kế như một giải pháp di động và có thể nhanh chóng được thiết lập trong các không gian họp và văn phòng tại nhà có quy mô vừa và nhỏ, nơi nhiều người cùng làm việc.

Posted By : Điện máy viễn thông Vintech // in Tech