Logo

Điện thoại IP Wi-Fi có dây Escene WS290-PN View Site

Escene WS290-PN là điện thoại IP chất lượng cao, tính năng chính của nó là hỗ trợ công nghệ không dây Wi-Fi. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng, và quan trọng nhất - mà không cần kéo bất kỳ dây nào, kết nối điện thoại của bạn với mạng ở nhà hoặc tại cơ quan. Việc thiết lập thiết bị theo cách tương tự sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn nào nhờ giao diện Web thuận tiệnEscene WS290-PN là điện thoại IP chất lượng cao, tính năng chính của nó là hỗ trợ công nghệ không dây Wi-Fi. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng, và quan trọng nhất - mà không cần kéo bất kỳ dây nào, kết nối điện thoại của bạn với mạng ở nhà hoặc tại cơ quan. Việc thiết lập thiết bị theo cách tương tự sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn nào nhờ giao diện Web thuận tiện

Posted By : Điện máy viễn thông Vintech // in Tech